refundacja

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła
(ubytek słuchu przekraczający 40 dB)

2 x 1000 zł

70%

2 x 700 zł
Inwalidzi wojenni2 x 1000 zł100%2 x 1000 zł
Dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
(ubytek słuchu nieprzekraczający 30 dB)

2 x 2000 zł

100%

2 x 2000 zł

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła2 x 1800 zł70%2 x 1260 zł
Inwalidzi wojenni2 x 1800 zł100%2 x 1800 zł
Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 1800 zł100%2 x 1800 zł

Wkładka uszna

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła2 x 50 zł100% 2 x 50 zł
Inwalidzi wojenni2 x 50 zł100%2 x 50 zł
Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 60 zł100%2 x 60 zł

Systemy FM wspomagające słyszenie refundowane są raz na dziesięć lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną. Limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynosi 5500 zł, refundacja 50%, czyli kwota refundacji = 2750 zł.
Dofinansowanie NFZ przyznawane jest raz na 5 lat (osoby dorosłe) oraz raz na trzy lata (dzieci i ucząca się młodzież do 26 roku życia)
W celu uzyskania dofinansowania należy:
• udać się do lekarza rodzinnego i w celu otrzymania skierowania do lekarza laryngologa
• podczas wizyty u laryngologa poprosić go wypisanie zlecenia na aparat słuchowy
• wysłać lub zanieść do oddziału NFZ wniosek uzyskany od laryngologa wraz z audiogramem (wynikiem badania słuchu)
• po odebraniu lub otrzymaniu poczta wniosku z przyznanym dofinansowaniem udać się do firmy oferującej aparaty słuchowe i mającej podpisana umowę z NFZ w celu jego realizacji

DOFINANSOWANIE Z PFRON

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)

Status osobyMaksymalna kwota doninansowania z PFRON
ubezpieczona, niepracująca, emeryci i renciści1200 zł
czynna zawodowo, u której stwierdzono konieczność protezowania obuusznego2 x 1200 zł
inwalidzi wojenni1 x 1200 zł
dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 2250 zł

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ
ubezpieczona, niepracująca, emeryci i renciści2 x 2250 zł
czynna zawodowo, u której stwierdzono konieczność protezowania obuusznego2 x 2250 zł
inwalidzi wojenni1 x 1200 zł
dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 2250 zł

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON należy:
• posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
• posiadać zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ,
• mieć dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR
• złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.