refundacja

Aparat słuchowy - refundacja

Status osobyLimit ceny określony
przez NFZ
UBYTEK SŁUCHU% refundacjiKwota refundacjiLIMIT OKRESU UŻYTKOWANIA
Osoba dorosła1500 zł na każde uchoubytku słuchu średnio na 
poziomie 40 dB HL.

70%
1 050 zł na każde uchoraz na 5 lat
Indywidualna wkładka douszna50 złx100% 50 złraz na 5 lat
Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia3 000 zł na każde uchoubytek słuchu
przekraczający 30 dB HL
100%3000 zł raz na trzy lata
Indywidualna wkładka
douszna(do 26 roku życia )
60 złx100%60 złraz na trzy lata
Inwalidzi wojenni wojskowi
i osoby represjonowane
1 500 zł na każde uchoniedosłuch przekracza
40dB HL
100% xraz na 5 lat
Dofinansowanie do systemów
FM wspomagających słyszenie
(do 26 roku życia )
3 850 zł x100% 3 850 zł raz na 5 lat
osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
xxxraz na 5 latzniesiony limit okresu użytkowania
dofinansowanie można wykorzystać
w każdym momencie

Refundacja z PFRON

DLA KOGOWARUNEKWIELKOŚĆ DOPŁATREALIZACJAWAŻNE
grupa inwalidzka lub orzeczenie o niepełnosprawnościmiesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 % stawki przeciętnego wynagrodzenia (dla osób samotnych - 65 %)zależna od miejsca zamieszkania oraz czasu ubiegania się o dofinansowaniePowiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)  Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS)  Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR) Gminne  Ośrodki Pomocy Rodzinie nie udzielają dopłat, w ich miejsce robią to PCPR.Dopłaty z NFZ można łączyć z dopłatami z PFRON.

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła2 x 1800 zł70%2 x 1260 zł
Inwalidzi wojenni2 x 1800 zł100%2 x 1800 zł
Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 1800 zł100%2 x 1800 zł

Wkładka uszna

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła2 x 50 zł100% 2 x 50 zł
Inwalidzi wojenni2 x 50 zł100%2 x 50 zł
Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 60 zł100%2 x 60 zł

Systemy FM wspomagające słyszenie refundowane są raz na dziesięć lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną. Limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynosi 5500 zł, refundacja 50%, czyli kwota refundacji = 2750 zł.
Dofinansowanie NFZ przyznawane jest raz na 5 lat (osoby dorosłe) oraz raz na trzy lata (dzieci i ucząca się młodzież do 26 roku życia)
W celu uzyskania dofinansowania należy:
• udać się do lekarza rodzinnego i w celu otrzymania skierowania do lekarza laryngologa
• podczas wizyty u laryngologa poprosić go wypisanie zlecenia na aparat słuchowy
• wysłać lub zanieść do oddziału NFZ wniosek uzyskany od laryngologa wraz z audiogramem (wynikiem badania słuchu)
• po odebraniu lub otrzymaniu poczta wniosku z przyznanym dofinansowaniem udać się do firmy oferującej aparaty słuchowe i mającej podpisana umowę z NFZ w celu jego realizacji

DOFINANSOWANIE Z PFRON

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)

Status osobyMaksymalna kwota doninansowania z PFRON
ubezpieczona, niepracująca, emeryci i renciści1200 zł
czynna zawodowo, u której stwierdzono konieczność protezowania obuusznego2 x 1200 zł
inwalidzi wojenni1 x 1200 zł
dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 2250 zł

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)

Status osobyLimit ceny określony przez NFZ
ubezpieczona, niepracująca, emeryci i renciści2 x 2250 zł
czynna zawodowo, u której stwierdzono konieczność protezowania obuusznego2 x 2250 zł
inwalidzi wojenni1 x 1200 zł
dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia2 x 2250 zł

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON należy:
• posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
• posiadać zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ,
• mieć dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR
• złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.