Jak wygląda badanie słuchu i jak się do niego przygotować?

Prawidłowe słyszenia okazuje się być jedną z najważniejszych zdolności umożliwiających komfortowe funkcjonowanie na co dzień oraz efektywne komunikowanie się z innymi ludźmi. Ponieważ bodźce słuchowe to nie tylko mowa, ale też wszelkiego typu ostrzeżenia możliwość ich rejestrowania będzie szczególnie ważna dla bezpieczeństwa. Sposobem na wyeliminowanie zaburzeń słuchu jest zastosowanie dobrze dobranego aparatu słuchowego. Jego dobór muszą poprzedzić jednak profesjonalne testy słuchu. W Szczecinie można je przeprowadzić, korzystając z pomocy firmy AparaticaMed, specjalizującej się w doborze aparatów, ich sprzedaży oraz serwisowaniu.

Jak można kontrolować słuch?

Badanie słuchu można przeprowadzać, wykorzystując rozmaite urządzenia, które będą w stanie sprawdzić, jak konkretna osoba reaguje na odbierane bodźce słuchowe. Do wykonywania testów używa się różnych typów audiometrów tonalnych. Dają one możliwość zweryfikowania tzw. poziomu przewodnictwa powietrznego, a więc odbioru dźwięków za pośrednictwem drgań błony bębenkowej oraz przewodnictwa kostnego, wywoływanego wibracjami przenoszącymi się przez części ciała. U dorosłych stosowane są audiometry słowne, za sprawą których można stwierdzić, czy odbierane dźwięki są dla badanego zrozumiałe. U dzieci bazuje się na audiometrii zabawowej, która ma postać interesującej gry lub zgadywanki. W grę wchodzi też tympanometria, tj. badanie odruchów mięśnia strzemiączkowego oraz drożności trąbki słuchowej.

Jak może wyglądać test słuchu?

Podczas badania pacjent znajduje się w zamkniętej i wyciszonej kabinie. Ma założone słuchawki, przez które prezentuje się mu wybrane bodźce słuchowe, a jego zadanie polega na wykonaniu odpowiedniej reakcji sygnalizującej odbiór dźwięku. Ponieważ mają one różne natężenie, możliwe jest ustalenie poziomu ubytku słuchu, a dzięki właściwej prezentacji i dodatkowym pomiarom także rodzaju niedosłuchu. Badanie tego typu nie tylko pozwala na precyzyjną diagnozę, ale również będzie podstawą dla doboru aparatu słuchowego.